Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Gaelcholáiste Mhaigh Nuad 

Is iarbhunscoil nua lán ghaelach, ilchreidmheach, comhoideachasúil é Gaelcholáiste Mhaigh Nuad. D’oscail an Gaelcholáiste i Meán Fómhair 2020 chun oideachas trí Ghaeilge a chur ar fáil.  Múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge agus is í an Gaeilge teanga oibre agus chumarsáide na scoile. Tá curaclam leathan curtha ar fáil chun freastal ar gach aon foghlaimeora. Tá foireann óg bríomhar fuinniúil sa Choláiste agus ag dul ó neart go neart.

Is iad na bunluachanna i nGaelcholáiste Mhaigh Nuad ná Gaeilge, Cultúr, Meas agus Neart agus oibríonn pobal na scoile ar son na luachanna seo go laethúil.  Cuirtear béim ar fhorbairt iomlánaíoch an scoláire in atmaisféar Ghaelach, dhearfach agus spreagúil.

“Is de réir a chéile a thógtar na Caisleáin”

Foirmeacha iarratais agus níos mó eolais ar fáil ar shuíomh na scoile www.gcmn.ie

Eolas breise le fáil: eolas@gcmn.ie

Sonraí Teagmhála – Contact Details

Address: Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, KWETB, Manor Mills. Maigh Nuad. Co. Chill Dara. W23V9P2.
Tel: 087- 4088668
R-Phoist: eolas@gcmn.ie

Principal: Mícheál Ó Ceoinín

Website:  www.gcmn.ie

Share