Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Gaelcholáiste Mhaigh Nuad – Ag oscailt i Meán Fómhair 2020

Is Coláiste Pobail lán-Ghaelach, ilchreidmheach, comhoideachasúil í Gaelcholáiste Mhaigh Nuad, a bunaíodh faoi phátrúnacht Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin.

Beidh sí ag oscailt i Meán Fómhair 2020 chun oideachas meánscoile trí Ghaeilge a chur ar fáil.

An aidhm atá againn ná oideachas leathan a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge agus mar sin tá úsáid na Gaeilge mar chroílár na scoile. Beidh clár iomlán dírithe ar an tSraith Shóisearach á chur ar fáil.

Is iad na bunluachanna i nGaelcholáiste Mhaigh Nuad ná Gaeilge, Cultúr, Meas agus Neart agus oibreoidh pobal na scoile ar son na luachanna seo go laethúil. Beidh béim ar fhorbairt iomlánaíoch an scoláire in atmaisféar Ghaelach, dhearfach agus spreagúil.

Foirmeacha iarratais á nglacadh faoi láthair.

Foirm Iarratais – Application Form – English Version

Foirm Iarratais – Application Form – as Gaeilge

Eolas breise le fáil: oifig@gcmn.ie

Sonraí Teagmhála – Contact Details

Address: Gaelcholáiste Mhaigh Nuad,
KWETB, Áras Chill Dara, Páirc Devoy. Nás na Ríogh. Co. Chill Dara

Principal: Mícheál Ó Ceoinín
Principal email: michealoceoinin@kwetb.ie

Website – under development

Share