Mícheál Ó Ceoinín – Príomhoide nua ar Ghaelcholáiste Mhaigh Nuad

January 7, 2020

Mícheál Ó Ceoinín – Newly appointed principal of Gaelcholáiste Mhaigh Nuad will begin in the new role late January. Mícheál is a native Irish speaker from Connemara and holds a number of qualifications including a BA Degree and Higher Diploma in Education from NUI, Galway, a M.Sc in Financial Mathematics from DCU and recently obtained a Post Graduate Diploma in Educational Leadership from NUI, Maynooth.

He currently works as an assistant principal and mathematics teacher in Coláiste Cois Life, Lucan. Mícheál has a wealth of knowledge of Irish medium education, having been educated and working in that sector all his life and will put this experience to great use in Gaelcholáiste Mhaigh Nuad.

Mícheál is also a board member of Gaeloideachas an organisation that promotes and supports Irish medium education and is a Mathematics advisor for COGG – An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

 “Is mór an onóir dom a bheith ceaptha mar phríomhoide ar Ghaelcholáiste Mhaigh Nuad. Táim ag súil go mór leis na dushláin agus deiseanna ag tabhairt faoin bpost seo chun oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil do scoláirí ón bpobal áitiúil i Maigh Nuad agus na ceantair thart timpeall. Tá muintir na háite ag lorg Gaelcholáiste sa cheantar le fada an lá agus is deis iontach í seo anois chun tús a chur le scoil nua chun freastal ar an bpobal agus an t-éileamh maidir le hoideachas lán-Ghaeilge”

 Mícheál’s vision for Gaelcholáiste Mhaigh Nuad is to build and develop a Gaelcholáiste that will promote and strengthen students’ experiences and expectations being educated and immersed in an all-Irish environment. He hopes to build, in partnership with all stakeholders a school community that is in both enjoyable and inclusive with a main focus on teaching and learning at the centre of the school and for all to reach their full potential – academic, social and personal.

 “Tá súil agam pobal scoile taithneamhach agus ionchuimsitheach a chrúthú, ag obair i gcomhphairtíocht leis na scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí agus an pobal áitiúil ar mhaithe le dul chun cinn na scoláirí agus iad ag ullmhú don todhchaí. Ag obair as lámha a chéile, beidh an teagasc agus foghlaim mar chroí lár na scoile ar mhaithe leis na scoláirí. Tá suil agam na síolta a chur sa chaoi is go mbeidh an scoil agus na scoláirí faoi bhláth sa todhchaí. Is de réir a chéile a thógtar na caisleáin”

 Mícheál will begin in his new role January 24th 2020 and is looking forward to meeting students and parents interested in enrolling in Gaelcholáiste Mhaigh Nuad.

Applications are Now Open for Gaelcholáiste Maigh Nuad 2020/2021

 

Go back