Gaelcholaíste Mhaigh Nuad

June 21, 2019

Kildare and Wicklow Education and Training Board, the Patron for Gaelcholaíste Mhaigh Nuad, has decided for operational reasons that it is in the best interests of the school to defer its opening to September 2020. 

Most parents within the catchment area had already committed to other second level schools ahead of the announcement of the new school.

The Patron has confirmed to the Department that it will open in September 2020 on the current Maynooth Post Primary School/ Maynooth Community School grounds which will be coming available as these schools move to the Maynooth Education Campus.

A high number of expressions of interest have already been received. 

Enrolment will commence in Autumn 2019 and all parents/schools will be notified.

 


 

Tá sé beartaithe ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin Gaelcholáiste Mhaigh Nuad a oscailt i mí Mheán Fómhair 2020.

Bhí áít sa mheánscoil faighte ag formhór na dtuismitheoirí sa cheantar dá bpáistí sular bfógraíodh oscailt an ghaelcholáiste nua.

Ta sé dearbhaithe ag an bpátrún go n-osclófar an scoil nua i mí Mheán Fómhair 2020 ar an suíomh ar a bhfuil Coláiste Pobail Mhaigh Nuad agus Iar-Bhunscoil Mhaigh Nuad lonnaithe faoi láthair mar beidh siadsan ag bogadh go dtí Campas Oideachais Mhaigh Nuad.

Tá go leor foirmeacha ag léiriú spéise don scoilbhliain 2020/21 faighte ag an nGaelcholáiste go dtí seo.

Tosófar daltaí a chur ar an rolla don Ghaelcholáiste nua san Fhómhar 2019 agus cuirfear na tuismitheoirí/scoileanna uilig ar an eolas faoin bpróiséas seo.

Go back