Pobalscoileanna Náisiúnta

Is modh nua Scoil Náisiúnta í an Phobalscoil Náisiúnta faoi phatrúntacht na mBord Oideachais is Oiliúna.

  • Oibríonn sé laistigh de na rialacha atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus leanann sé curaclam na mbunscoileanna.
  • Aithníonn sé gur mhaith le tuismitheoirí go leanfadh a bpáistí clár comhoideachais agus ilchreidimh i rith an lá scoile.
  • Tugann sé aitheantas agus meas don éagsúlacht luachanna, creidimh, teangacha agus traidisiún atá i sochaí na hÉireann sa lá atá inniu ann, agus fáiltíonn sé roimh pháistí ó chlainnte le creideamh, agus gan chreideamh.
  • Tá sé tiomanta do chaighdeán ard oideachais a chur ar fáil, áit a gcabhraítear le gach páiste chun barr feabhais a gcumas pearsanta a bhaint amach.

Oibríonn an Phobalscoil Náisiúnta laistigh de spiorad na comhpháirtíochta idir an patrún, na múinteoirí, na daltaí, na tuismitheoirí agus an pobal maguaird ar a bhfreastalaíonn an scoil.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar phobal scoileanna náisiúnta cliceáil anseo.

KWETB CNS Sonraí Teagmhála

Greystones CNS Naas CNS
Príomhoide: Mr Rory Kinane
087 400 7442
greystonescns@kwetb.ie
www.greystonescns.ie
Príomhoide: Mr Paul Ennis
045 875 311
admin@naascns.ie
www.naascns.ie
Brannoxtown CNS
Príomhoide: Dr Sarah Fitzpatrick
087 112 4310
brannoxtowncns@kwetb.ie
www.brannoxtowncns.ie

Comhroinn