Scoileanna

Tá 22 coláiste/scoil dara leibhéal faoi chúraim Bhoird Oideachais is Oiliúna Chill Dara is Chill Mhantáin (KWETB) i gCill Dara agus i gCill Mhantáin. Tacaíonn KWETB freisin dhá Pobalscoil Náisiúnta sa Nás agus na Clocha Liatha.

Cuireann gach scoil réimse deiseanna oideachais ar fáil laistigh d’áiseanna nua-aimeartha, mar a léiríonn siad ar a gcuid suíomhanna gréasáin.

Is comh-iontaobhaí é KWETB chomh maith, ar roinnt Pobalscoileanna dara leibhéal, mar atá Coláiste Chiaráin (Léim an Bhradáin), Naomh Bholstan (Cill Droichid), Scoil Mhuire (Claonadh), Pobalscoil Bhaile Chill Dara (Baile Chill Dara), agus Naomh Cillian (Bré).

Bainisteoir Scoileanna

Rory O’Toole
Ríomhphost: ds@kwetb.ie
Teil: 045 988 000

Comhroinn