Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

June 21, 2019

Tá sé beartaithe ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin Gaelcholáiste Mhaigh Nuad a oscailt i mí Mheán Fómhair 2020.

Bhí áít sa mheánscoil faighte ag formhór na dtuismitheoirí sa cheantar dá bpáistí sular bfógraíodh oscailt an ghaelcholáiste nua.

Ta sé dearbhaithe ag an bpátrún go n-osclófar an scoil nua i mí Mheán Fómhair 2020 ar an suíomh ar a bhfuil Coláiste Pobail Mhaigh Nuad agus Iar-Bhunscoil Mhaigh Nuad lonnaithe faoi láthair mar beidh siadsan ag bogadh go dtí Campas Oideachais Mhaigh Nuad.

Tá go leor foirmeacha ag léiriú spéise don scoilbhliain 2020/21 faighte ag an nGaelcholáiste go dtí seo.

Tosófar daltaí a chur ar an rolla don Ghaelcholáiste nua san Fhómhar 2019 agus cuirfear na tuismitheoirí/scoileanna uilig ar an eolas faoin bpróiséas seo.

Téigh ar ais