BOOCDCM Leabhrán Eolais Do Dhaoine Dífhostaithe

September 8, 2020

 

Tar éis riachtanas a d’eascair as Covid-19, d’fhorbair Seirbhísí Oiliúna (FET) leabhrán cabhrach chun tacú leo siúd atá as obair.

Tá faisnéis úsáideach sa leabhrán faoi sheirbhísí ETB Chill Dara agus Chill Mhantáin agus seirbhísí áitiúla freisin mar shampla, DEASP, Comhpháirtíocht, Ionaid Acmhainní, Faisnéis do Shaoránaigh agus MABS.

Tá an leabhrán ar fáil i bhfoirm dhigiteach nó i gcóip chrua agus tá sé ar fáil i mBéarla freisin, mar atá thíos.

BOOCDCM Leabhrán Eolais Do Dhaoine Dífhostaithe 

KWETB Information Booklet for the Unemployed

Tá an leabhrán ar fáil tríd an Oifigeach um Oideachas Aosach nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Sheila Bradley, Seirbhísí Oiliúna ar 087 0612610 or sheilabradley@kwetb.ie.

Le haghaidh faisnéise breisoideachais féach ar ár rannán mionsonraithe Breisoideachais agus Oiliúna.

Téigh ar ais