BOOCDCM Cruinniú Boird Dé Máirt 28 Meán Fómhair 2021

September 21, 2021

Beidh cruinniú de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin ar siúl Dé Máirt 28 Meán Fómhair ag 10.30am.

I gcomhthéacs na srianta reatha a bhaineann le Covid-19 agus de réir chomhairle ón FSS maidir le COVID-19, táimid ag glacadh gach beart chun a chinntiú go bhfuil sláinte agus sábháilteacht an phobail, na foirne agus na mac léinn mar thosaíocht.
Áirítear leis seo scála na hidirghníomhaíochta sóisialta a laghdú.
Dá bhrí sin, bhí cruinniú an Bhoird sceidealta Dé Máirt 28 Meán Fómhair 2021 ag 10.30pm a sheoladh ar líne.

Ba chóir do bhaill an phobail ar mian leo a bheith i láthair teagmháil a dhéanamh le KWETB roimh ré trí ríomhphost ag admin@kwetb.ie, faoi 12pm Dé hAoine 24 Meán Fómhair.

Dr. Deirdre Keyes,
Príomhfheidhmeannach

 

Téigh ar ais