BOOCDCM Cruinniú Boird Dé Máirt 25 Bealtaine 2021

May 18, 2021

Beidh cruinniú de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin ar siúl Dé Máirt  25 Bealtaine 2021 ag 4.00 p.m.

I gcomhthéacs na srianta reatha a bhaineann le Covid-19 agus de réir chomhairle ón FSS maidir le COVID-19, táimid ag glacadh gach beart chun a chinntiú go bhfuil sláinte agus sábháilteacht an phobail, na foirne agus na mac léinn mar thosaíocht.
Áirítear leis seo scála na hidirghníomhaíochta sóisialta a laghdú.
Dá bhrí sin, bhí cruinniú an Bhoird sceidealta Dé Máirt 25 Bealtaine 2021 ag 4.00pm a sheoladh ar line.

Ba chóir do bhaill an phobail ar mian leo a bheith i láthair teagmháil a dhéanamh le KWETB roimh ré trí ríomhphost ag admin@kwetb.ie, faoi 12pm Dé hAoine 21 Bealtaine.

 

Dr. Deirdre Keyes,
Príomhfheidhmeannach

Téigh ar ais