BOOCDCM Cruinniú Boird Dé Máirt 23ú Márta 2021

March 18, 2021

Beidh cruinniú de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin ar siúl Dé Máirt  23ú Márta 2021 ag 10.30 i.n.

I gcomhthéacs na srianta reatha a bhaineann le Covid-19 agus de réir chomhairle ón FSS maidir le COVID-19, táimid ag glacadh gach beart chun a chinntiú go bhfuil sláinte agus sábháilteacht an phobail, na foirne agus na mac léinn mar thosaíocht.
Áirítear leis seo scála na hidirghníomhaíochta sóisialta a laghdú.
Dá bhrí sin, bhí cruinniú an Bhoird sceidealta Dé Máirt 23ú Márta 2021 ag 10.30a.m. a sheoladh ar line.

Ba chóir do bhaill an phobail ar mian leo a bheith i láthair teagmháil a dhéanamh le KWETB roimh ré trí ríomhphost ag admin@kwetb.ie, faoi 12pm Dé hAoine 19ú Márta.

 

Dr. Deirdre Keyes,
Príomhfheidhmeannach

Téigh ar ais