BOOCDCM Cruinniú Boird Dé Máirt 23 Meitheamh

June 17, 2020

Beidh cruinniú de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin ar siúl Dé Máirt 23 Meitheamh 2020 ag 10.30a.m.

I gcomhthéacs na srianta reatha a bhaineann le Covid-19 agus de réir chomhairle ón HSE maidir le COVID-19, táimid ag glacadh gach beart chun a chinntiú go bhfuil sláinte agus sábháilteacht an phobail, na foirne agus na mac léinn mar thosaíocht.
Áirítear leis seo scála na hidirghníomhaíochta sóisialta a laghdú.
Dá bhrí sin, bhí cruinniú an Bhoird sceidealta Dé Máirt 23 Meitheamh ag 10.30a.m. a sheoladh ar líne.
Dr. Deirdre Keyes,
Príomhfheidhmeannach

Téigh ar ais