BOOCDCM Cruinniú Boird Dé Máirt 15 Meán Fómhair

September 8, 2020

Beidh cruinniú de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin ar siúl Dé Máirt 15 Meán Fómhair 2020 ag 10.30 i.n.

I gcomhthéacs na srianta reatha a bhaineann le Covid-19 agus de réir chomhairle ón FSS maidir le COVID-19, táimid ag glacadh gach beart chun a chinntiú go bhfuil sláinte agus sábháilteacht an phobail, na foirne agus na mac léinn mar thosaíocht.
Áirítear leis seo scála na hidirghníomhaíochta sóisialta a laghdú.

Dá bhrí sin, bhí cruinniú an Bhoird sceidealta Dé Máirt 15 Meán Fómhair ag 10.30a.m. a sheoladh ar line.

 

Dr. Deirdre Keyes,
Príomhfheidhmeannach

Téigh ar ais