BOOCDCM Cruinniú Boird Dé Máirt 10ú Samhain

November 3, 2020

Beidh cruinniú de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin ar siúl Dé Máirt 10ú Samhain 2020 ag 10.30 i.n.

I gcomhthéacs na srianta reatha a bhaineann le Covid-19 agus de réir chomhairle ón FSS maidir le COVID-19, táimid ag glacadh gach beart chun a chinntiú go bhfuil sláinte agus sábháilteacht an phobail, na foirne agus na mac léinn mar thosaíocht.
Áirítear leis seo scála na hidirghníomhaíochta sóisialta a laghdú.
Dá bhrí sin, bhí cruinniú an Bhoird sceidealta Dé Máirt 10ú Samhain ag 10.30a.m. a sheoladh ar line..

Ba chóir do bhaill an phobail ar mian leo a bheith i láthair teagmháil a dhéanamh le KWETB roimh ré trí ríomhphost ag admin@kwetb.ie, faoi 5pm Dé hAoine 6ú Samhain.

 

Dr. Deirdre Keyes,
Príomhfheidhmeannach

Téigh ar ais