Breisoideachas agus Oiliúint

Is é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin príomhsholáthróir an aosoideachais i gCill Dara agus i gCill Mhantáin. Ar fud na gcontaethe tá éagsúlacht leathan seirbhísí aosoideachais ar fáil, mar a léirítear ar an suíomh gréasáin seo.

Déantar ranganna a thairiscint tríd na seirbhísí éagsúla aosoideachais in áiteanna ar fud Chill Dara agus Chill Mhantáin. Oibríonn Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin le heagraíochtaí eile, idir reachtúla agus pobail, chun ranganna breise a chur ar fáil.

Glacann Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin go hiomlán le coincheap an oideachais saoil agus forbairt phearsanta. Tá cúrsaí ar fáil ag an mbonnleibhéal agus mar shainchaitheamh aimsire, agus ag leibhéal na céime agus leibhéal na cáilíochta proifisiúnta. Cuirtear ar fáil iad i scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus in Ionaid Oideachais Aosach. Tá an réimse cúrsaí ar fáil do 2013/2014 ag leathnú an t-am ar fad.

Táimid muiníneach go bhfuil Cúrsa nó Clár anseo a oirfidh duit, agus tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as pé cúrsa a roghnaíonn tú agus go bhfaighidh tú comhlíonadh as. Más rud é go bhfuil tú idir dhá chomhairle maidir le do rogha, cén fáth nach dtéann tú i dteagmháil leis an tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach, atá saor in aisce duit, chun eolas agus comhairle a fháil ar an tslí is fearr duit do ghairm bheatha a chur chun cinn.

Bainisteoir Breisoideachais agus Oiliúna

Caitriona Murphy
Ríomhphost: caitrionamurphy@kwetb.ie
Teil: 045 988 000

 

Oifigigh Oideachais Aosaigh
Caitríona Ní Bhroin
Ríomhphost: catherinebyrne@kwetb.ie
Teil: 0404 60 500
Brenda Uí Loingsigh
Ríomhphost: brendalynch@kwetb.ie
Teil: 045 988 000

 

Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna
Eileen Cullen
Ríomhphost: eileencullen@kwetb.ie
Teil: 0404 60 500 / 045 988 000

 

Comhroinn